2018
24
Nov
06:00 to 20:00
$ 120000
24-11-18
$ 120000
06:00 to 20:00
27
Nov
18:00 to 21:00
$ 15000
27-11-18
$ 15000
18:00 to 21:00
29
Nov
19:00 to 21:00
$ Aporte Voluntario
29-11-18
$ Aporte Voluntario
19:00 to 21:00
5
Dic
18:00 to 21:00
$ Aporte Voluntario
05-12-18
$ Aporte Voluntario
18:00 to 21:00